Wij hebben een compleet assurantie portaal, www.bsbportaal.nl, ontwikkeld voor u als intermediair.
Met ons portaal heeft u altijd alles bij elkaar.

Het portaal biedt u de volgende mogelijkheden als tussenpersoon:

 • Beheer uw gehele portefeuille online en 24 uur per dag
 • Het vergelijken, offreren, muteren en afsluiten van:
  • Particuliere schadeverzekeringen
  • Zakelijke schadeverzekeringen
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • Schades online melden direct bij de polis, er zijn geen omwegen naar andere applicaties
 • Polisvoorwaarden vergelijken en downloaden
 • Diverse overige formulieren downloaden
 • U ontvangt een optimale informatievoorziening
 • (Gepersonaliseerde) offertes
 • Eigen abonnementen afsluiten en beheren
 • Externe polissen registreren
 • Dossiervorming
 • Afspraken vastleggen
 • Online communiceren via ons portaal met onze acceptatie en schadeafdeling
 • Ons systeem kan uw assurantiepakket vervangen
 • Persoonlijke startpagina zelf samen te stellen met een aantal widgets
 • Management informatie van uw portefeuille
 • Extra diensten aanvragen welke wij aan u aanbieden
 • Toegang tot onze kennisbank
 • Nieuwsbrief inzien
 • (Gepersonaliseerde) eindklantenportaal voor alle zaken van uw verzekeringnemer
 • Voorlopige dekking kunt gemakkelijk digitaal aanvragen, geen gedoe met mail

Het portaal biedt de volgende mogelijkheden voor uw verzekeringnemer:

 • Een beveiligd portaal waar alle persoonsgegevens met zorg zijn opgeslagen en worden beheerd.
 • Online schades melden via een beveiligde omgeving
 • Wijzigingen doorgeven
 • Uw verzekeringnemer kan via een online en beveiligde omgeving een conversatie starten met u
 • Bel mij terug verzoek achterlaten
 • Polisbladen inzien
 • Facturen inzien
 • Brieven / correspondentie inzien
 • Schades inzien en direct over converseren met u
 • Alle correspondentie blijft bewaard en is altijd weer terug te lezen op een later moment
 • Een moderne manier van communiceren

Samen met u verbeteren wij het portaal.

BSB Volmachten is een financiële dienstverlener met volmachten van meerdere verzekeraars. Een volmacht is een afspraak, waarmee de verzekeraar ons de bevoegdheid geeft om namens hem, en voor zijn rekening verzekeringen te sluiten en andere handelingen te verrichten.

Als gevolmachtigd agent nemen wij bijna alle werkzaamheden van de verzekeraars die ons een volmacht hebben verleend over. U kunt hierbij denken aan werkzaamheden als het offreren, accepteren en muteren van verzekeringen, het voeren van de polisadministratie, de schadebehandeling en de in- en excasso. Wij doen dit voor rekening en risico van de verzekeraars. Wij lopen dus niet het financiële risico van de gesloten verzekeringen, maar de verzekeraars die ons een volmacht hebben verleend.

Wilt u meer weten over de werkzaamheden van een gevolmachtigd agent klik dan hier.

Ons fraudebeleid vindt u hier.

Wij treden op als gevolmachtigd agent voor:

 • Allianz Global Assistance International SA
 • Amlin Insurance SE
 • ARAG SE.
 • a.s.r. Schadeverzekeringen N.V.
 • China Taiping
 • DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.
 • Delta Lloyd Schadeverzekeringen N.V.
 • Europeesche Verzekering Maatschappij N.V.
 • Generali Verzekeringsgroep N.V.
 • London Verzekeringen onderdeel van Allianz Benelux N.V.
 • Markel
 • Monuta Verzekeringen N.V.
 • Nationale Nederlanden Schadeverzekeringsmaatschappij N.V.
 • REAAL Schadeverzekeringen N.V.
 • UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.

Wij beschikken over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten om als gevolmachtigd agent voor schade- en levensverzekeringen op te treden.

De aandelen van ons bedrijf zijn in handen van de directie. Er zijn geen verzekeraars die aandelen in ons bedrijf hebben of waarmee wij productie afspraken hebben gemaakt.

Voor uitgebreidere informatie over wie we zijn en wat we doen kunt u lezen op http://www.bsbvolmachten.nl/